Göteborgs Biodlareförening

Göteborgs Biodlareförening

Göteborgs Biodlareförening

Göteborgs Biodlareförening är en förening som organiserar biodlare i Göteborgsregionen. Klubben har sitt säte i Göteborg och är ansluten till Sveriges Biodlares Riksförbund SBR. Göteborgs Biodlareförening har drygt 70 medlemmar. Många av våra medlemmar bor i Göteborgsomrdet men har ofta bin utanför Göteborg vilket gör att vi geografiskt täcker ett stort område.

 

För att komma i kontakt med Göteborgs Biodlareförening kan Du lämpligen vända dig till någon i styrelsen.

 

Historia

Göteborgs Biodlareförening bildades 1912.

 

Aktiviteter

De flesta av våra aktiviteter har vi under vinterhalvåret. Vi anordnar ca sju medlemsmöten med olika teman unde året samt ett årsmöte.

 

Honungsbedmningskommitt

Vi har en honungsbedmöningskommitt till vilken vi kan lämna in vår honung och få den bedömd. Om den blir godkänd får man lov att köpa de klasiska SBR etiketter med den välknda SBR-slingan som kan sättas på burkarna.

 

Lokaler

Vi har ingen egen föreningslokal men brukar träffas i Gunillse ga småskolas lokaler den tredje trosdagen i månaden kl 19. Se program under fliken Aktiviteter och utannonserade aktiviteter i Bi-tidningen.

 

Utbildning

Göteborgs Biodlareförening bedriver nybörjarutbildning i NBVs regi. Se vidare under Utbildning.

 

Hjälp för att komma igång

För att Du skall kunna komma igång med biodling på snabbaste, billigaste och mest ändamlsenliga sätt bör Du ha hjälp av någon med erfarenhet. Det bästa sättet att starta på är att anmla sig till vår nybrjarutbildning. Om Du inte har någon egen känning ser vi i styrelsen till att Du får en fadder som Du kan vända Dig till för att få alla de tips och råd som Du kan behöva.

 

Svärmhjälp

En bisvärm kan vara både krävande och ställa till problem för de som inte är van att handskas med bin och har rätt utrustning. Bästa sättet att hantera situationen är att hålla barn och husdjur på avstånd och kontakta en biodlare för att få svärmen omhändertagen. För biodlaren är detta både ett tillfälle att sprida lite information om binas spännande liv och att få bin till ett nytt samhälle. Biodlare villiga att hjälpa till listas nedan (intresserade anmäl er till Mikael eller Pelle så lägger jag in er på listan):

 

Storgöteborg Mikael Lagerman 031-24 13 80 eller Pelle Hallman 0707 767472

 

Till sist hoppas vi att Du skall känna Dig välkommen till vårt gäng och att Du skall trivas med oss.