Honung

Göteborgs Biodlareförening

 

Honung

Honung är väl kanske den mest kända produkten som kommer från våra bin. Honungen består av sockerarter men också flera andra ämnen som gör att honungen är en extremt nyttig produkt.

 

Se livsmedelsverkets föreskrifter om honung LIVSFS 2003:10.

 

Raffinerat socker består av långa molekyler. Sockermolekylerna bryts ner i levern och musklerna. De nedbrutna molekylerna lagras i kroppen som fett. Sockerarterna i honung, druv- och fruktsocker är däremot korta molekyler. Kroppen kan därför snabbt tillgodogöra sig dessa utan nedbrytning. Konsekvensen blir således när vi äter honung att vi tillgodogör oss energin i honungen relativt omgående.

Så verkar honung

 

Honung tillför kroppen snabbverkande energi genom lätt nedbrytbara sockerarter och fungerar allmänt stärkande.

 

Honung är bra för nerverna.

 

Honung har en antibakteriell och inflammationshämmande verkan.

 

Honung bidrar till att avgifta kroppen.

 

Honung stärker immunförsvaret.

 

Honung gör hjärtat starkare.

 

Honung är bra för matsmältningen.

 

Honung påskyndar sårläkning.

 

Ett tips är att blanda honung med vatten i stället för sportdryck. Du får därigenom ett snabbt energitillskott.