Aktiviteter

Göteborgs Biodlareförening

Aktiviteter 2017

Preliminär plan för 2017 års möten och aktiviteter.

Aktiviteterna anslås även i Bitidningen men pga två månaders pressläggningsstopp där kan denna sida innehålla mer aktuella uppdateringar.

 

Av tradition förrättas medlemsmöten på månadens tredje torsdag varför följande datum beslutats:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vägbeskrivning från Nils Eriksson-platsen till Gunnilse gamla småskola

Buss till hållplats Angereds kyrka. Gå ca 50m i bussens körriktning och tag höger. Skolhuset ligger ca 200m fram till vänster, nära kyrkan på Angereds kyrkväg 14.

Datum/Tid

Möten/Aktiviteter

Plats

2017-03-16 kl. 19.00

VSH Bin. Ansvarig: Mikael

Gunnilse gamla skola

2017-04-20 kl. 19.00

Biväxter. Ansvarig: Karin & Kerstin

Gunnilse gamla skola

2017-05-18 kl. 19.00

Preliminärt: Bigårdsbesök, dock ej klart var. Ansvarig: Mikael & Janne

Hjorthagsgatan 8

2017-08-17 kl. 19.00

Invintring och varroabehandling. Ansvarig: Janne

Gunnilse gamla skola

2017-09-14 kl. 19.00

Ingvar Karlsson berättar om "Biodlingens betydelse för samhället i ett historiskt perspektiv". Ansvarig: Tomas

Gunnilse gamla skola

2017-10-19 kl.19.00

Summering av biåret samt ev. filmen ”Inte bara honung”. Ansvarig: Mikael

Gunnilse gamla skola

2017-11-16 kl.19.00

Årsmöte samt inlämning av honung för bedömning.

Ansvariga: Mikael, Ingemar, Conny

Gunnilse gamla skola