Hem

Göteborgs Biodlareförening

Gb bf har flyttat. Denna site är under nerläggning och uppdateras inte längre. Besök oss i stället på föreningens nya web

Ett välbesökt årsmöte valde om hela styrelsen och vi hade en mycket bra diskussion om aktiviteter för det kommande året.

 

2016 sammanfattades med denna verksamhetsberättelse:

 

Efter ett år med en lovande vår och en märklig sommar, där bina åt upp merparten av honungen, fick vi turligt nog en fantastiskt mild höst där bina fortfarande flög och ynglade i mitten av september. Trots det blev det för många ett skralt honungsår även om ljungen gav ett fint tillskott.

För att summera föreningens verksamhetsår.

Sittande styrelse fick i november vid 2015 års årsmöte förnyat förtroende men Ingegerd Johansson (vald även för 2016) begärde entledigande och Thomas Ohlsson fyllnadsvaldes för 2016 till styrelsen som annars fortsatte med oförändrad bemanning.

Som tidigare år deltog föreningen även 2015 på Kronhusbodarnas julmarknad. Janne och Ingemar bjöd på provsmakning av honung, höll lotteri och raggade deltagare till 2016 års nybörjarkurs, sålde honung och andra bi-produkter.

Vi deltog på distriktårsmöte i Ljungkiles Församlingshem där Monica Selling valdes att fortsätta som distriktsordförande. Mikael Lagerman valdes att för tredje året att ingå i distriktets valberedning.

I samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan och Folkuniversitetet har vi i år kört tre klasser nybörjarkurser med 11 - 14 elever i varje grupp. Två med sex teoripass under mars – april och fyra praktiska moment (vårundersökning, utvecklingskontroll, avläggare och skörd) under vår/försommar samt en grupp om 14 elever i samarbete med Folkuniversitetet (FU) under hösten.

Enligt medlemsregistret har föreningen fn. 70 medlemmar.

Fem styrelsemöten har genomförts under året.

Sex medlemsmöten utöver årsmötet har arrangerats under året:

•Redskapskväll med genomgång av bibottnar, andra biredskap och filmvisning.

•Vad att iakttaga och ombesörja vid vårundersökning samt placering av bigård.

•Diskussion om utökning av samhällen, avläggare och drottningodling.

•Skördemetoder, honungshantering , invintringsfrågor.

•Bisjukdomar, varroabehandling, bitillsynsmän.

•Hur blev biåret? samt Biprodukter

Av föreningens 70 medlemmar är det bara 12 till 15 tappra medlemmar som dyker upp på medlems-mötena.

Tomas representerade föreningen på Änggårdskollonins Kolloninatta, spred information och bjöd på honungsprovsmak. Noterade stort intresse från barn och unga, vilket vi borde möta med ungdomsaktiviteter!

Vi driver även i år visningskupor i Slottsskogen och i Trädgårdsföreningen.

Matrikeln kopierades, men distribuerades inte i år av SV, som del av avtalet att vi kör nybörjarkurs och håller våra medlemsmöten som ”kulturarrangemang” genom dem.

Även denna jul kommer föreningen att ha ett stånd på Kronhusbodarnas julmarknad. Intresserade kan kontakta Ingemar för att förhöra sig om hur

man kan delta.

Vid det här laget hoppas vi att alla fått invintrat bina och påminner om att inte glömma att oxalsyrebehandla bina mot varroan.

Styrelsen genom Mikael Lagerman

/161118

 

Glöm inte årsmötet den 17 november kl 19, Gunillse ga småskola.

Utöver årsmöte och summering av 2016 fikar vi och snackar bin.

/161107

 

Start av kurs i drottningodling startar vi i april. Intresserade kan kontakta

Ingemar wingemar@Yahoo.com el tel 0706 855499

/160225

 

Vårens nybörjarkurser i samarbete med SV och FU, med start 28 resp. 29 februari, är nu båda fullbokade.

/160208 Mikael

 

Ingemar rapporterar att han nu sett årets första vinterjäck

/160204 Mikael

 

Gott nytt år och önskan om ett fint bi-år!

Såg ett ensamt bi göra en rensflygning i lördags.

Nu ligger vårens nybörjarkurser ute på sv.se och fu.se. Kursen på SV är redan fullbokad vilket lovar god tillväxt. Förra året utbildade Ingemar och jag tillsammans 92 nya biodlare.

/160203 Mikael

 

En uppmaning till de konstnärliga: Göteborgs och Bohusläns biodlardistrikt vill marknadsföra sig genom en "logga". Är det någon av våra minnesgoda medlemmar som mins om det tidigare funnits en distrikts-logga? Annars vill distriktet gärna ha in förslag på en ny logga. Jag tänkte att Bohusettiketten kanske kunde inspirera ert skapande!

/150218 Mikael

 

 

Hej alla bivänner!

Äntligen kan man anmäla sina bi-uppställningsplatser via webben. Klicka HÄR för att komma till Länsstyrelsens webbformulär. Iår, 2015, måste alla, även vi som anmält uppstälningsplats tidigare år, måste åter rapportera bina, så att inte längre aktuella uppstälningsplatser kan galras bort ur bitillsyningsmännens register.

 

Årets distriktmöte avlöpte utan större händelser. Intressanta diskussioner, bl.a. om avgiftshöjning till distriktet (fn 50 kr, 2016 75 kr). Den nya styrelsen kommer att hålla fokus på vidarutbildning av medlemmarna.

/150217 Mikael

 

 

Tjejjerna i valberedningen har gjort ett jättejobb och fixat fram nödvändiga kandidater till distriksstyrelsen. Janne P, Karin K, Hans E och jag representerar föreningen på distriksårsmötet den 14/2.

Såg några av kupornas bin flyga i helgen. Med hopp om en riktigt tidig vår!

/150211 Mikael

 

 

God fortsättning på nya bi-året!

 

Lite pretansiöst, men detta är början på något nytt, i alla fall för denna webb. Efter flera års dåligt samvete över att man inte har tid att skriva på nätet, det är ju trotts allt biodling man helst vill göra, inte hänga över datorn, tar vi nu ett nytt grepp.

Webben har arbetats om från grunden i till ett enklare format och hela styrelsen skall fån och med nu skriva material. Även andra föreningsmedlemar är mer än välkomna att bidra med material!

Håll därför ögonen på denna webb då det kommer att bubbla av nyheter fom nu.

/150117 Mikael

 

Det finns hopp i år också!

Måndag 9 febr var mina bin ute och kollade vädret!

/150210 Ingemar